Kontaktné informácie

Adresa sídla pracoviska:
Inštitút dialogických praxí, Príjazdová 5/4, 034 01 Ružomberok
 
Telefón: +421 918 736 334
Webstránka: https://www.vdialogu.sk/
E-mail: vdialogu@gmail.com
   
Aktuálne hodnotenie:

Multidisciplinárny tím

Osoba zodpovedná za MDT

Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD.


Zameranie odborných činností pracoviska:

 • komplexná práca s dieťaťom a rodinou v školstve a sociálnom prostredí
 • riadenie a vzdelávanie MDT
 • komplexná práca s dieťaťom v školskom prostredí
 • komplexná práca s dieťaťom v inštitúciách sociálno-právnej ochrany a kurately
 • komplexná práca s dieťaťom a rodinou v inštitúciách sociálnych služieb
 • komplexná práca s dieťaťom a jeho rodinou v ich prirodzenom prostredí
 • komplexná práca so žiakom so ŠVVP pri jeho inklúzii a začleňovaní
 • komplexná práca s mladým dospelým bez sprievodu
 • komplexná práca s dieťaťom a rodinou v inštitúciách sociálno-právnej ochrany a kurately
 • komplexná práca s dieťaťom a rodinou v rozvodovom či rozchodovom konaní
 • komplexná práca s dieťaťom a rodinou v zdravotníckom zariadení
 • komplexná práca s dieťaťom v diagnostickom/terapeutickom procese
 • komplexná práca s dieťaťom v terapeutickom procese
 • interdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom v školskom prostredí
 • interdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom v inštitúciách sociálno-právnej ochrany a kurately
 • interdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom a rodinou v inštitúciách sociálnych služieb
 • interdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom a jeho rodinou v ich prirodzenom prostredí
 • interdisciplinárne orientovaná práca so žiakom so ŠVVP pri jeho inklúzii a začleňovaní
 • interdisciplinárne orientovaná práca s mladým dospelým bez sprievodu
 • interdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom a rodinou v inštitúciách sociálno-právnej ochrany a kurately
 • interdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom a rodinou v rozvodovom či rozchodovom konaní
 • interdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom a rodinou v zdravotníckom zariadení
 • interdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom v diagnostickom/terapeutickom procese
 • interdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom v terapeutickom procese
 • transdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom v školskom prostredí
 • transdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom v inštitúciách sociálno-právnej ochrany a kurately
 • transdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom a rodinou v inštitúciách sociálnych služieb
 • transdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom a jeho rodinou v ich prirodzenom prostredí
 • transdisciplinárne orientovaná práca so žiakom so ŠVVP pri jeho inklúzii a začleňovaní
 • transdisciplinárne orientovaná práca s mladým dospelým bez sprievodu
 • transdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom a rodinou v inštitúciách sociálno-právnej ochrany a kurately
 • transdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom a rodinou v rozvodovom či rozchodovom konaní
 • transdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom a rodinou v zdravotníckom zariadení
 • transdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom v diagnostickom/terapeutickom procese

Má pracovisko multidisciplinárny tím?
Áno, pracovisko disponuje multidisciplinárnym tímom

Zloženie multidisciplinárneho tímu:

 • psychológ
 • špeciálny pedagóg
 • sociálny pracovník
 • logopéd
 • klinický psychológ
 • pedagóg
 • fyzioterapeut
 • psychoterapeut
 • facilitátor MDT
 • koordinátor MDT
 • administrátor MDT
 • peer konzultant
 • sociálny kurátor
 • lekár
 • výskumný/vedecký pracovník
 • stážista
 • supervízor
 • učiteľ
 • výchovný poradca
 • koordinátor prevencie
 • riaditeľ
 • vychovávateľ
 • asistent učiteľa
 • dieťa
 • rodič
 • klient
 • pacient
 • metodik

Hodnotenie pracoviska

Hodnotenie Inštitút dialogických praxí.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *