Doména www.dobrecentrum.sk slúži ako informačný a sieťovací nástroj služieb pre deti a rodinu. Je nezávislý od všetkých pracovísk. Jeho kvalita je rovná kvalite spolupráce ľudí, ktorí tvoria MDT (multidisciplinárne tímy).

Dobré centrum© je priestor pre ponuku služieb multidisciplinárnych tímov (MDT). Portál sa stáva partnerom vybraných inštitúcií. Je zároveň privátnym konceptom, ktorý autorsky tvorí garant stránky spolu s MDT tímami, na základe spoločných projektov, kooperatívnej dialogickej praxe a metodickej činnosti MDT. V časti e-shop si môžete zakúpiť služby, vzdelávania a metodiky MDT.

Koncepcia multidisciplinárneho tímu, ďalej len „MDT“ je v zahraničnej praxi dlhodobo akceptovaná ako bežný štandard poskytovania komplexnej starostlivosti v rezorte zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí.

Aj napriek tejto skutočnosti dodnes na Slovensku neexistujú ucelené metodiky MDT. Tvoríme ich spolu s Vami!

Stránka definuje základné východiská multidisciplinarity a manažmentu MDT subjektov pôsobiacich v oblasti školskej integrácie a sociálnej inklúzie v SR. Hlavné ťažisko stránky návštevníkovi umožňuje získať prehľad o MDT v SR, ich zameraní, sieťovaní a kvalite. Vďaka aktívnemu registračnému systému v časti MDT stránka približuje klientom výhody a úskalia multidisciplinarity v praxi. V časti MDT si užívateľ stránky môže vybrať vlastný MDT v mieste bydliska, či jeho blízkosti a využiť jeho služby.