Zobrazujú sa výsledky 1–9 z 16
Supervízne MDT tímy
360,00 1 440,00 
MDT tímy pre proces interdisciplinarity
360,00 1 440,00 
Intervenčné MDT tímy
360,00 1 440,00 
Integračné MDT tímy
360,00 1 440,00 
Inkluzívne MDT tímy
360,00 1 440,00 
Tvorba a implementácia projektu “BEZPEČNÁ ŠKOLA”
SUPERHRDINA – mapovanie silných stránok žiaka ZŠ s oslabením, alebo so ŠVVP
20,00 
SUPERHRDINA – mapovanie silných stránok dieťaťa s oslabením, alebo so ŠVVP v materskej škole
20,00 
Interdisciplinárne neuropsychologické laboratórium
20,00