Zobrazujú sa výsledky 1–9 z 10
©BEZPEČNÁ ŠKOLA – ŠKOLSKÉ TÍMY I.
75,00 
©FACILITÁCIA MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU II.
©FACILITÁCIA MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU I.
45,00 
©KOORDINÁCIA MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU II.
45,00 
©KOORDINÁCIA MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU I.
45,00 
Ako prestať skúmať problém a namiesto toho nájsť riešenie
45,00 
Ľudskosť v psychodiagnostike
45,00 
“BEZPEČNÁ ŠKOLA” TVORBA A IMPLEMENTÁCIA INTERNEJ NORMY
35,00 
SUPERHRDINA – mapovanie silných stránok žiaka ZŠ s oslabením, alebo so ŠVVP
20,00