Proces registrácie

Registračné centrum slúži pre rýchly a ľahký prístup ku všetkým dostupným dátam vašich aktivít a záujmov o témy inter, multi a trans disciplinarity. Stačí sa len registrovať!

Od okamihu registrácie je vám k dispozícii bohaté množstvo užitočných informácií k metodikám, školeniam a manažmentu inter, multi a trans disciplinárnych tímov, fungujúcich naprieč rezortmi školstva, sociálnej práce, zdravotníctva, vnútra a spravodlivosti. Kedykoľvek Vás môžeme prepojiť s registrovanými špecialistami, ktorých do tímu hľadáte. Prípadne prepojiť s tímami, ktoré hľadajú vás. Vďaka registrácii sa môžete stať spoluautorom článkov, metodikom, či lektorom v rozmanitých témach IDT, MDT a TDT tímov. Môžete na stránke publikovať vaše skúsenosti z praxe, pozrieť sa na databázy registrovaných tímov, promovať údaje vášho tímu/organizácie, vytvoriť si vlastný odborný, či vedecký profil špecialistu alebo iba jednoducho využiť zľavy pri zakúpení služby, workshopu, či metodiky.

Ak ste doteraz hľadali jednoduchý spôsob, ako byť v obraze, získavať aktuálne informácie a byť v sieti špecialistov na tímovú spoluprácu, našli ste miesto, kde je to všetko pohromade. Buďte aj vy súčasťou siete špecialistov a organizácií, ktoré vedia pracovať tímovo!

Hlavné výhody registrácie špecialistov

Možnosť získať prehľad o aktuálnej ponuke príležitostí na spoluprácu a sieťovanie, filtrovanie podľa preferencií inter, multi či transdisciplinarity, rezortu a možnosť reagovať na ne rýchlo, jednoducho a efektívne. Cez škálu môžete nielen hodnotiť spokojnosť s prácou externého tímu ale aj získať spätnú väzbu na vlastnú tímovú angažovanosť.

Hlavné výhody registrácie organizácií

Možnosť získať priestor pre prezentáciu svojich aktivít, vyhľadávanie špecialistov, získanie prehľadu o ďalších organizáciách pracujúcich v tímoch. Vzájomné sieťovanie a množstvo ľudského a profesionálneho zdieľania sa.

Registračný formulár