Inštitút dialogických praxí
Inštitút dialogických praxí, Príjazdová 5/4, 034 01 Ružomberok

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS
Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS, špecializované vedecko-výskumné pracovisko, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok