Multidisciplinárny prístup v rediagnostike dieťaťa s fetálnym alkoholovým syndrómom – príklad dobrej praxe

Súbor na stiahnutie: DC_MDP_diagnostika_2020 (.pdf, 595 KB)

Očné pohyby – neuropedagogické súvislosti pre inovácie ranej inklúzie a vysokoškolskej prípravy multidisciplinárnych tímov na Slovensku

Súbor na stiahnutie: DC_ocne_pohyby_2020.pdf(.pdf, 321 KB)

INTERNATIONAL CERTIFICATE IN COLLABORATIVE-DIALOGIC PRACTICES

Milé kolegyně a kolegové, mnozí už víte, že Brno bude v červnu 2019 hostit velkou mezinárodní konferenci, na kterou přijedou důležité osobnosti kolaborativní / dialogické / sociálně konstrukcionistické praxe, mezi jinými…

Centrum služieb ranej starostlivosti

Aktivita projektu č. 1 NEUROPSYCHOLOGICKÉ  LABORATÓRIUM Riešiteľ projektu: PhDr. at. Mgr. Oľga Okálová, PhD. Kontakt: olga.okalova@ku.sk; +421 915 930 835 Hlavný cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je prepojiť technicky a výskumne aplikáciu…

Kolibřík (1) – bulletin pro mezioborovou spolupráci v oblasti duševního zdraví

Na stiahnutie: kolibrik_1_2018 (.pdf, 2,40 MB)

Stretnutia okolo dieťaťa – nadrezortný model multidisciplinarity

Metodika pochádza od britského autora P. Limbrick s pôvodným názvom Team Around the Child (TAC). Umožňuje riešenie problému dieťaťa/žiaka/klienta alebo pacienta prostredníctvom tímu odborníkov z rôznych odborov a rezortov na…

Cochemský model ako účinná multidisciplinárna pomoc deťom a rodičom nielen pri rozvode

Ide o štandardizovaný postup, v ktorom sú jasne dané roly, povinnosti a záväzky vo vzťahu ku všetkým profesiám. Je tiež jasne daný časový rámec, aby bolo možné udržať fokus na…