Komplexnosť prístupu

Zapojenie niekoľkých disciplín alebo odborných špecializácii s dôrazom na participatívne dialógy

Vysoká dostupnosť služieb

Ak sa inak nedá, my chodíme za Vami a nie Vy k nám

Odborný multidisciplinárny tím

Psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci, logopédi, peer poradcovia sú Vám k dispozícii

Sme pripravení na sieťovanie špecialistov v komunite, na sprístupňovanie adresnej pomoci a spolupráce. Mnohí klienti, rodiny, profesionáli či spolupracovníci môžu prostredníctvom domény komunikovať. Stránka prepája klienta s multidisciplinárnym tímom alebo overeným špecialistom.

V časti MDT môžu organizácie, ktoré pracujú s klientom na princípoch multidisciplinarity, uverejniť kontakt na pracovisko. Prepájaním chceme adresne pomáhať deťom, rodinám, školám a inštitúciám vyhľadať spolupracujúce tímy, ako aj špecialistov. Spolu s Vami vytvárame sieť a dialóg.

Novinky z oblasti multidisciplinárneho prístupu

Aktuálne odborné články