Sme Dobré centrum© pre Vás

Sieť pracovísk, tímov a špecialistov pre multidisciplinárnu prácu s rodinou

Komplexnosť prístupu

Zapojenie niekoľkých disciplín alebo odborných špecializácii s dôrazom na participatívne dialógy!

Vysoká dostupnosť služieb

Ak sa inak nedá, my chodíme za Vami a nie Vy k nám!

Odborný multidisciplinárny tím

Psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci, logopédi, peer poradcovia sú Vám k dispozícii!

Sme pripravení na sieťovanie špecialistov v komunite, na sprístupňovanie adresnej pomoci a spolupráce. Mnohí klienti, rodiny, profesionáli, či spolupracovníci môžu prostredníctvom domény komunikovať. Stránka prepája klienta s multidisciplinárnym tímom, či overeným špecialistom.

V časti MDT je možné organizáciám, ktoré pracujú s klientom na princípoch multidisciplinarity uverejniť kontakt na pracovisko. Prepájaním chceme adresne pomáhať deťom, rodinám, školám a inštitúciám vyhľadať spolupracujúce tímy či špecialistov. Spolu s Vami vytvárame sieť a dialóg.

Novinky z oblasti multidisciplinárneho prístupu

Aktuálne odborné články