V MDT ide o komplexnejší prístup k prípadu klienta

Multidisciplinarita pod Dobrým centrom© zahŕňa kombináciu alebo zapojenie niekoľkých disciplín alebo odborných špecializácií do prístupu k téme alebo problému, s dôrazom na participatívne dialógy, spoluprácu tímov/komunitných sietí, efektivitu, adresnosť a jedinečnosť prípadu.

Multidisciplinárny prístup by mal zahŕňať všetkých špecialistov ako rovnocenných spojencov prijímateľa starostlivosti, ktorý by mal byť zapojený do diskusií o svojej starostlivosti a spolurozhodovať o jej postupoch a realizácii.

Odborné disciplíny spolu s tradičnou metodikou hodnotenia špecifickej starostlivosti hľadajú prieniky do pochopenia práce iných hraničných disciplín, ktoré sa v multidisciplinárnom tíme spájajú, vzájomne rešpektujú a skladajú oveľa reálnejší pohľad na samotný prípad klienta.