Multidisciplinárny prístup v rediagnostike dieťaťa s fetálnym alkoholovým syndrómom – príklad dobrej praxe

Súbor na stiahnutie: DC_MDP_diagnostika_2020 (.pdf, 595 KB)

Očné pohyby – neuropedagogické súvislosti pre inovácie ranej inklúzie a vysokoškolskej prípravy multidisciplinárnych tímov na Slovensku

Súbor na stiahnutie: DC_ocne_pohyby_2020.pdf(.pdf, 321 KB)