Kontaktné informácie

Adresa sídla pracoviska:
Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS, špecializované vedecko-výskumné pracovisko, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
 
Telefón: +421 915 930 835
Webstránka: https://fasedu.sk/
E-mail: olga.okalova@ku.sk
   
Aktuálne hodnotenie:

Multidisciplinárny tím

Osoba zodpovedná za MDT

PhDr. at. Mgr. Oľga Okálová, PhD.


Zameranie odborných činností pracoviska:

 • riadenie a vzdelávanie MDT
 • interdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom v diagnostickom/terapeutickom procese
 • transdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom v školskom prostredí
 • transdisciplinárne orientovaná práca s dieťaťom v diagnostickom/terapeutickom procese

Má pracovisko multidisciplinárny tím?
Áno, pracovisko disponuje multidisciplinárnym tímom

Zloženie multidisciplinárneho tímu:

 • psychológ
 • špeciálny pedagóg
 • sociálny pracovník
 • logopéd
 • klinický psychológ
 • pedagóg
 • fyzioterapeut
 • psychoterapeut
 • koordinátor MDT
 • administrátor MDT
 • lekár
 • výskumný/vedecký pracovník
 • stážista
 • dieťa
 • rodič
 • metodik

Hodnotenie pracoviska

Hodnotenie Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *