Zobrazených všetkých 5 výsledkov
Tvorba a implementácia projektu “BEZPEČNÁ ŠKOLA”
SUPERHRDINA – mapovanie silných stránok žiaka ZŠ s oslabením, alebo so ŠVVP
20,00 
SUPERHRDINA – mapovanie silných stránok dieťaťa s oslabením, alebo so ŠVVP v materskej škole
20,00 
Interdisciplinárne neuropsychologické laboratórium
20,00 
Tvorba smernice o šikanovaní
485,00