SUPERHRDINA – mapovanie silných stránok žiaka ZŠ s oslabením, alebo so ŠVVP

20,00 

Nájdeme u dieťaťa od 7 – 15 rokov silné stránky ako piliere učenia sa a sociálnej adaptácie, ktoré môže dieťa využívať spolu s učiteľmi a rodičmi na sebarozvoj, sociálne vzťahy alebo kompenzáciu u vybraných vývinových porúch, ovplyvňujúcich napríklad jeho vzdelávací výkon v školskom prostredí.

Cena je za 1 stretnutie.

Trvanie stretnutia

1 hodina