Zobrazujú sa výsledky 10–16 z 16
Tvorba smernice o šikanovaní
485,00 
Multidisciplinárne vedenie prípadu šikany
49,00 
Multidisciplinárne vedenie procesu vyhodnocovania potrieb dieťaťa
49,00 
Multidisciplinárny proces sanácie rodiny
49,00 
Multidisciplinárny proces umiestňovania dieťaťa do náhradnej starostlivosti
49,00 
Multidisciplinárne vedenie prípadu v rozvodovom konaní
49,00 
Multidisciplinárna aplikácia internej normy č. IN (ÚPSVaR SR) – 099/2018
49,00