Ľudskosť v psychodiagnostike

45,00 

Termín:    aktuálne termíny budú publikované priebežne, podľa potrieb
Miesto: Podľa lokalizácie väčšiny prihlásených účastníkov

Workshop sa zameriava na to, ako v psychodiagnostike zostať hlavne človekom, a nezabúdať na vzťah s klientom. Lektorka pozýva účastníkov do diskusie o tom, v čom nám psychodiagnostika môže poslúžiť, a v čom môže byť aj tzv. zlým pánom. Pýta sa, ako môžeme pri psychodiagnostike fungovať vo vzťahu s klientom – ako človek s človekom, psychológ/špeciálny pedagóg s klientom, odborník so zdravotne znevýhodnenou osobou, prípadne ešte inak. Psychodiagnostika pomáha dávať nálepky druhým, ale čo to robí s nami samotnými? Ako ovplyvňuje následný dialóg s klientom náš prvotný postoj ku psychodiagnostike a k jej výsledkom? Kde nájsť ľudskosť vo vzťahu s klientom, s jeho rodičmi, pri stanovovaní diagnózy, a pri jej oznamovaní?, Aké sú základné práva diagnostikovaných klientov, a nielen tie, ktoré nájdeme v Psychodiagnostických štandardoch?

Jedným z cieľov workshopu je hovoriť spolu o moci psychológov, ktorú im pripisujeme my sami, o moci, ktorí si sami psychológovia privlastňujú, a tiež o tom, ako s touto pomyselnou mocou pracovať, aby sme pri tom nezabúdali na kritické myslenie a na rôzne uhly pohľadu, ktoré nás volajú k ich preskúmaniu. Lektorka Vás pozýva do rozhovoru o tom, aký môže byť prínos psychodiagnostiky – zďaleka to nie je len diagnostika klienta. Workshop má taktiež zážitkovú časť.

Workshop neponúka návod, ako prakticky pracovať s testami pri vyšetrení klienta. Prichádza s niečím iným, pre lektorku oveľa dôležitejším – ako okrem stanovenia diagnózy môžeme už pri vyšetrení budovať vzťah s klientom, a ako pracovať s klientmi, aby sme sa na nich pozerali ako na ľudí, nie ako na diagnózy.

Základné témy workshopu:

  • Nálepky v psychodiagnostike – ja onálepkujem Teba, Ty mňa
  • Zážitková časť – pozrime sa na psychodiagnostiku z viacerých strán
  • V čom okrem stanovenia diagnózy môže byť psychodiagnostika užitočná, a ako z nej vyťažiť čo najviac?

Pre koho je workshop určený:

  • Pracovníci z pomáhajúcich profesií (psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia)
  • Pedagógovia (materská škola, základná škola, stredná škola, vysoká škola), výchovní poradcovia, riaditelia škôl
  • Študenti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky atď.
  • Každý, kto sa radšej pozerá na ľudí, ako na ich diagnózy

Lektor: Mgr. Katarína Medzihorská

Katarína pracovala ako školský psychológ v ČR a na Slovensku, v špeciálnom aj v bežnom školstve. V ČR pôsobila tiež ako psychológ a vedúca v SPC (Speciálně pedagogické centrum, na Slovensku pod názvom CPPaP). Jej cieľovou skupinou boli oficiálne deti a dospievajúci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. V skutočnosti pracovala s úžasnými deťmi a s mladými ľuďmi, z ktorých každý mal svoje jedinečné vlastné sny, plány, radosti a schopnosti. Momentálne pôsobí v projekte na podporu mladých ľudí znevýhodnených sociálne či zdravotne v rámci Banskobystrického kraja. Absolvovala komplexný psychoterapeutický výcvik v Prístupe zameranom na riešenie a je certifikovaný Kids´skills kouč (na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou).