©KOORDINÁCIA MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU I.

45,00 

Termín: 11.1.2021

Miesto: Ružomberok, alebo po dohode, podľa lokalizácie väčšiny prihlásených účastníkov

Workshop umožní účastníkom získať základný prehľad o koordinácii
multidisciplinárneho tímu. Je orientovaný na 3 fázy koordinácie:

 1. Vznik tímu
 2. Stabilizácia tímu
 3. Úvod do konziliárneho stretnutia

Workshop je realizovaný školiteľmi zážitkovou formou a smeruje k osvojeniu
konkrétnych nástrojov a postupov, ktoré pri koordinácii multidisciplinárneho tímu prax
vyžaduje.
Lektorky pripravili pútavý materiál, užitočný pre okamžité uplatnenie v zajtrajšej praxi
účastníka.
Pre koho je workshop určený:

 • Metodici z pomáhajúcich profesií
 • Pracovníci z pomáhajúcich profesií (odborní zamestnanci: psychológovia, školskí
  psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni, liečební, špeciálni pedagógovia,
  asistenti a iní)
 • Pedagógovia (materská škola, základná škola, stredná škola, vysoká škola),
  výchovní poradcovia, koordinátori prevencie i kariérneho rozvoja, riaditelia škôl
 • Študenti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky atď.
 • Rodičia, ktorí hľadajú ďalšie cesty pri výchove svojich detí
 • Všetci, ktorí majú záujem o osobnostný a tímový rozvoj

Lektor: Oľga Okálová, PhD. a hostia

Oľga je sociálny pracovník a špeciálny pedagóg. Pochádza z Ružomberka. Doktorát
zamerala na komunitné plánovanie sociálnych služieb. V špeciálno-pedagogickej činnosti
sa zameriavala na dialogickú inklúziu osôb s FASD (www.fasedu.sk). Profesijne pôsobila
aj v školských poradenských zariadeniach. Niekoľko rokov realizuje koordináciu inter
a multidisciplinárnych tímov, poradenstvo a intervenciu s rodinou. Pri práci pracuje s
jazykom klienta a jeho okolím, hľadá spôsob ako tvoriť dialóg a z neho podporný systém,
ktorému klient rozumie a je ním zohľadnený.

„Darí sa mi práca s rodinami v kríze, často v rozvodovom konaní, alebo skupinami
profesionálov v oblasti školstva a sociálnej práce. Je pre mňa veľkou výzvou poznať
pojítka, procesy dialógu a spolupráce. Venujem sa školiacej a koordinačnej činnosti
zameranej na tvorbu a etablovanie multidisciplinárnych tém a tímov. Komunikácia v
konzultáciách s kýmkoľvek je pre mňa prostriedkom k vzájomnej reflexii, porozumeniu a
rovnováhe fungovania vo vzťahoch. Dodnes som absolvovala aj lektorovala viaceré
vzdelávacie programy.

Tie, ktoré ma pre prácu s tímami pripravili sú ročný ICCP akreditovaný program „MODI“
– NARATIV pod Taos Institute a Houston Galveston Institute, ako aj prístup zameraný na
riešenie, známy pod názvom „Solution Focused Approach“. V rámci neho som
absolvovala program KIDS’ SKILLS – na riešenie orientovaná práca s dieťaťom, rodičmi
a komunitou.  Aktuálne som v dvoch školiacich programoch:
SOLUTIONS FOCUS -KOMPLEXNÍ VÝCVIK V TERAPII A PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ
a ZÁKLADNÍ VÝCVIK V OTEVŘENÉM DIALOGU.

Kategórie: