Ako prestať skúmať problém a namiesto toho nájsť riešenie

45,00 

Termín: aktuálne termíny budú publikované priebežne, podľa potrieb

Miesto: Podľa lokalizácie väčšiny prihlásených účastníkov

Workshop pozýva účastníkov do nového pohľadu na problémy a náročné situácie pri práci s deťmi a dospievajúcimi. Do sveta, kde sa namiesto problému zameriavame na zručnosť, ktorú sa môže dieťa naučiť, aby problém zvládlo. Ako oddeliť problém od dieťaťa, a pozerať sa na dieťa so všetkými jeho silnými stránkami, zdrojmi, ktoré má k dispozícii, a na jeho jedinečnosť.

Workshop je prakticky zameraný – zážitkovou formou si osvojíte nové techniky a prístupy pri práci s deťmi a mladými ľuďmi. Techniky si budete môcť trénovať sami na sebe a nájsť si také, ktoré Vám budú vyhovovať.

Lektorka vychádza z prístupu zameraného na riešenie a z Kids´Skills – na riešenie zameraná práca s deťmi, mladými ľuďmi a ich rodičmi. Techniky sa úspešne používajú nielen pri práci s deťmi a dospievajúcimi, ale aj pri práci s dospelými klientmi.

Základné témy workshopu:

  • Osvojenie si základov prístupu zameraného na riešenie (solution focus)
  • Zážitkové techniky a nástroje pre individuálnu aj skupinovú prácu s deťmi a dospievajúcimi
  • Základy Kids´ Skills – na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou
  • Podpora spolupráce v tíme odborníkov – ako spolupracovať a pomáhať si v tíme tak, aby sme všetci boli víťazmi

 Pre koho je workshop určený:

  • Pracovníci z pomáhajúcich profesií (psychológovia, školskí psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia)
  • Pedagógovia (materská škola, základná škola, stredná škola, vysoká škola), výchovní poradcovia, riaditelia škôl
  • Študenti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky atď.
  • Rodičia, ktorí hľadajú ďalšie cesty pri výchove svojich detí
  • Všetci, ktorí majú záujem o osobnostný rozvoj

Lektor: Mgr. Katarína Medzihorská

Katarína pracovala ako školský psychológ v ČR a na Slovensku, v špeciálnom aj v bežnom školstve. V ČR pôsobila tiež ako psychológ a vedúca v SPC (Speciálně pedagogické centrum, na Slovensku pod názvom CPPaP). Jej cieľovou skupinou boli oficiálne deti a dospievajúci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. V skutočnosti pracovala s úžasnými deťmi a s mladými ľuďmi, z ktorých každý mal svoje jedinečné vlastné sny, plány, radosti a schopnosti. Momentálne pôsobí v projekte na podporu mladých ľudí znevýhodnených sociálne či zdravotne v rámci Banskobystrického kraja. Absolvovala komplexný psychoterapeutický výcvik v Prístupe zameranom na riešenie a je certifikovaný Kids´skills kouč (na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou).