Kolibřík (1) – bulletin pro mezioborovou spolupráci v oblasti duševního zdraví

Na stiahnutie: kolibrik_1_2018 (.pdf, 2,40 MB)

Stretnutia okolo dieťaťa – nadrezortný model multidisciplinarity

Metodika pochádza od britského autora P. Limbrick s pôvodným názvom Team Around the Child (TAC). Umožňuje riešenie problému dieťaťa/žiaka/klienta alebo pacienta prostredníctvom tímu odborníkov z rôznych odborov a rezortov na…

Cochemský model ako účinná multidisciplinárna pomoc deťom a rodičom nielen pri rozvode

Ide o štandardizovaný postup, v ktorom sú jasne dané roly, povinnosti a záväzky vo vzťahu ku všetkým profesiám. Je tiež jasne daný časový rámec, aby bolo možné udržať fokus na…