Sme Dobré centrum© pre Vás
Súkromné pracovisko mobilných psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, logopédov, peer poradcov a špecialistov na multidisciplinaritu pri komplexnej práci s rodinou.

Ak sa inak nedá, my chodíme za Vami a nie Vy k nám!

Doména www.dobrecentrum.sk slúži ako samostatný informačný a sieťovací nástroj služieb pre deti a rodinu. Je nezávislý od všetkých pracovísk. Jeho kvalita je rovná kvalite spolupráce skvelých ľudí. Dobré centrum© sa stáva partnerom vybraných inštitúcií, ktoré podporujú multidisciplinaritu tímov pri práci s rodinou. Obsahovú líniu domény však pretvárame pružne v oveľa širšom tíme expertov z celej SR a flexibilne na základe aktuálnych potrieb v regiónoch. Po predošlých skúsenostiach i plánovaných transformáciách poradenských a vzdelávacích systémov, dostáva doména status nezávislého centra multidisciplinarity. Sme pripravení na sieťovanie špecialistov v komunite, na sprístupňovanie adresnej pomoci a spolupráce. Mnohí klienti, učitelia, rodičia, žiaci či spolupracovníci môžu prostredníctvom domény komunikovať. Stránka informáciami prepojí klienta s multidisciplinárnym tímom či overeným špecialistom. V časti "PORADŇA" je možné organizáciám, ktoré pracujú s klientom na princípoch multidisciplinarity uverejniť upútavku na pracovisko. Služby stránky sú zadarmo. Každé propagované pracovisko však môže svoje služby klientom spoplatňovať v zmysle vlastných vnútorných procesov. Tie by mal klient poznať zo stránok zvolených pracovísk. Prepájaním chceme naďalej pomáhať deťom, rodinám, školám a inštitúciám vyhľadať spolupracujúce tímy či špecialistov. Spolu s Vami vytvárame dialóg o ľudských príbehoch so šťastným koncom. Neváhajte a kontaktujte nás!

dobrecentrum

Multidisciplinárny tím (MDT)

Ide o stretnutie odborníkov pod facilitačným vedením. Odborníkov spája rovnaký žiak/klient/pacient alebo rodina. Počas 2 hodín sa tím zúčastnených, po predstavení prípadu z pohľadu rôznych odborných náhľadov, snaží nájsť nový pohľad alebo prístup k integrácii/inklúzii/liečbe/intervencii s klientom. Tím odborníkov môže byť z rôznych inštitúcií, organizácií, ambulancií, škôl alebo sociálnych služieb. Prizvaní sú všetci odborníci: pedagógovia a špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci, psychológ, psychiater, neurológ, praktický lekár, pediater, logopéd. Tím je vedení nezaujatým facilitátorom, ktorý sa stará len o konštruktívnu a vyváženú komunikáciu tímu smerujúcu k spoločnému cieľu. Zámerom je akýkoľvek posun vo vedení alebo liečbe, zosilneniu a zlepšeniu spolupráce a prepojeniu odborníkov na žiaka/klienta/pacienta a jeho prirodzené prostredie.


Ako zorganizovať tím ohľadne Vášho klienta?

Prvým krokom je obrátiť sa na koordinátora MDT. Budú Vám zaslané dokumenty pre informovanosť klienta a formulár o požadovanom zložení tímu (zoznam ďalších odborníkov prizvaných k tímu). Koordinátor sa bude snažiť nájsť čas a priestor pre usporiadanie MDT podľa možností všetkých prizvaných, vrátane facilitátora.  Do týždňa od ukončenia MDT bude zaslaný výstup, na ktorom sa tím dohodol,  a prípadne návrh ďalšieho termínu pre stretnutie tímu. Viac informácií o MDT Vám radi podáme mailom, telefonicky či osobne – obráťte sa na nás: dobrecentrum@dobrecentrum.sk

Zdroj: www.spolekrovnovahy.cz

PONÚKAME

Rodinnú terapiu

 • pre rodiny
 • pre rozvedené páry
 • páry v rozvodovom konaní
 • Psychologické a špeciálno-pedagogické služby

 • pre deti a mládež
 • pre dospelých
 • Koučovanie, mediáciu a supervíziu

 • pre školy
 • detské domovy
 • multidisciplinárne tímy
 • Kontaktujte nás!

  Dohodnime si stretnutie, zavolajte alebo nám
  napíšte a porozprávajme sa o vašich potrebách.